Hemmelig nummer er i første rekke ment for personer som har et sterkt behov for anonymitet, for eksempel personer som har en offentlig utsatt posisjon eller som er offer for sjikane, og av den grunn har behov for den ekstra sikkerheten og beskyttelsen et hemmelig nummer gir.

Selskapene som tilbyr offentlig telefontjeneste plikter å tilby tjenesten hemmelig nummer dersom noen ber om det. Ekomregelverket stiller derfor krav til at tjenesten hemmelig nummer som minimum gir skjult nummervisning og reservasjon mot utlevering av navn, nummer og adresse til allmenheten. I tillegg stilles det særlige krav ved portering for å ivareta anonymiteten også ved overføring av hemmelig nummer til nytt teleselskap. 

Seksjonssjef Inger Vollstad, Nkom

 

— Brudd på pliktene vil kunne ha store konsekvenser for den menneske som trenger slik beskyttelse. Det er derfor viktig at mobilselskapene har gode rutiner for inngåelse, endring, portering og opphør av abonnement med hemmelig nummer, sier seksjonssjef i Nkom, Inger Vollstad.

Formålet med tilsynet er å sikre at sluttbrukere på anmodning får benyttet seg av tjenesten, og kan stole på at krav til tjenesten er tilstrekkelig ivaretatt. Hvilke selskaper som vil få tilsyn vil bli trukket tilfeldig, og de utvalgte vil før gjennomføringen av tilsynet motta et tilsynsbrev. Tilsynsbrevet vil redegjøre nærmere for rettslige krav, tilsynskriterier, tilsynsmetode, tilsynsbevis og avviksvurdering.