Hopp til hovedinnhold

Nettmøte - presentasjon av målbilder for robuste nett mot 2030

Nkom inviterer til nettsending torsdag 20. januar. Her presenteres målbilder og virkemidler som skal sikre Norge robuste nett mot 2030. Alle innbyggere, bedrifter, offentlige virksomheter og kritiske samfunnsfunksjoner er avhengige av nett som virker til enhver tid. Målbildene gir viktige føringer for felles tiltak fra aktører, myndigheter og politikere.

Program
Tidspunkt Tittel Beskrivelse
Velkommen ved direktør Pål Wien Espen
Innledning ved statssekretær Gunn Karin Gjul i Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD)