Hopp til hovedinnhold

Overlevering risiko- og sårbarhetsanalyse for Trøndelag

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet inviterer til overrekkelse av risiko- og sårbarhetsanalyse for infrastruktur for elektronisk kommunikasjon i Trøndelag.

Digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Oldernes Tung vil få overlevert den offentlige versjonen av Trøndelagsrapporten. Rapporten er en av flere regionale risiko- og sårbarhetsanalyser som analyserer ekominfrastrukturen i sårbare regioner.   

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har kartlagt robustheten og sårbarheter i transportnett og regionalnett i regionen, med hovedvekt på fiberinfrastrukturen. Nkom har også analysert aktørbildet og identifisert og vurdert tiltak for å redusere sårbarheter. I dette arbeidet har Nkom hatt god bistand fra lokale og nasjonale aktører. Nkom takker for bistanden og ønsker å invitere til overrekkelsen av den offentlige rapporten til statsråden. 

Program 

  • Velkommen v/direktør i Nkom Pål Wien Espen (5 min) 
  • Presentasjon av rapport og tiltak v/seksjonssjef Rune Kanck, Nkom (15 min)  
  • Overrekkelse av rapporten / Sikkerhet og ekom v/digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Oldernes Tung (10 min)  
  • Betydningen av ekom for viktige samfunnsfunksjoner og beredskap i Trøndelag v/fylkesberedskapssjef Dag Otto Skar (5 min)  
  • Viktigheten av å jobbe regionalt med ekomsikkerhet – NTE Telekom v/Leder Bedrift - Christian Jenssen (5 min)  
  • Foto/presse