Hva er terminering?

Med terminering av tale i fastnett menes den tjenesten tilbydere utfører ved å motta samtaler fra kunder i et annet telekommunikasjonsnett og bringe dem til kunder i sitt eget fastnett. 

Hvordan er marked 1 definert?

Alle tilbydere av terminering i fastnett har monopol på terminering av samtaler i eget nett, og hvert enkelt nett utgjør derfor et eget marked. Regulering av termineringsmarkedene er nødvendig for å hindre overprising og sikre at sluttbrukere ikke betaler for høye priser for samtaler til fastnett.

Gjeldende regulering

Nkom fattet vedtak 19. mars 2019 om å utpeke følgende selskap som tilbydere med sterk markedsstilling i marked 1: Altibox, Broadnet (nå GlobalConnect), eRate, Ice, NextGenTel, Puzzel, Orange, Telenor, Telia og Verizon. Alle tilbyderne ble samtidig pålagt særskilte forpliktelser i dette markedet. Vedtakene ble ikke påklaget.

Felles pristak i EU

Kommisjonen har fastsatt pristaksregulering for EU-medlemslandene gjennom Delegated Regulation. Pristakene ble gjeldende for EUs-medlemsland fra 1. juli 2021. Fra 1. januar 2022 er maksimalprisen for terminering i fastnett EUR 0,07 cent per minutt ifølge reguleringen. 

Pristaksreguleringen er EØS-relevant og vil bli gjennomført i norsk regulering når ny ekomlov trer i kraft. Proposisjon er sendt til Stortinget, og er planlagt behandlet i høstsesjonen.

I Norge vil gjeldende maksimalpris (0,4 øre per minutt – ca. 0,04 euro cent) videreføres frem til EUs regulering er gjennomført i norsk rett. Dette innebærer at norske tilbydere ikke kan kreve mer enn 0,4 øre per minutt for samtaler fra EØS.

EUs maksimalpris gjelder allerede for samtaler som origineres fra norske nummer og termineres til nummer i EUs medlemsland, forutsatt at termineringsprisen som tilbys av norske tilbydere er tilsvarende eller lavere enn EUs maksimalpris.

Når EUs regulering er gjennomført i norsk rett, vil EUs maksimalpris også gjelde for samtaler som origineres fra norske nummer eller nummer i EUs medlemsland og som termineres til norske nummer.

Ved implementering i Norge skal EUs maksimalpris omregnes til NOK etter metoden som fremgår av Delegated Regulation artikkel 3 (3), det vil si et snitt av valutakursene publisert i Official Journal 1. september, 1. oktober og 1. november foregående år. Omregnet maksimalpris for terminering i fastnett for 2024 er 0,8098 øre. Maksimalprisen vil bli oppdatert med ny valutaomregning fra 1. januar 2025.

Kommisjonen har utarbeidet et dokument med de hyppigste og mest relevante spørsmålene de har blitt stilt til anvendelsen av forordningen. Les spørsmål og svar her.