Hva omfatter marked 4?

Grossistmarkedet for høykvalitetstilgang til faste aksessnett omfatter ulike grossistprodukter som tilbydere i sluttbrukermarkedet bruker som innsatsfaktor for å tilby høykvalitets aksessløsninger til bedrifter som etterspør slike løsninger. Disse grossistproduktene omfatter leide linjer med både tradisjonelle og alternative grensesnitt, uavhengig av underliggende infrastruktur. Markedet omfatter også andre grossistprodukter som oppfyller visse krav til kvalitet og funksjonalitet, som for eksempel VPN-produkter (Virtuelle Private Nett).

Marked 4 tar delvis utgangspunkt i marked 6 i ESAs anbefaling fra 2008, men er mer omfattende enn det tidligere marked 6.

Gjeldende vedtak

Nkom har gjennomført en tre-kriterie-test for marked 4 og konkludert med at markedet ikke oppfyller de tre kriteriene som må være oppfylt for at markedet skal kunne reguleres særskilt.  På bakgrunn av dette fattet Nkom vedtak 20. desember 2018 om å ikke regulere marked 4. Samtidig vedtok Nkom å oppheve tidligere forpliktelser for Telenor i grossistmarkedet opp til og med 8 Mbit/s (tidligere marked 6). Vedtaket ble ikke påklaget.