Videre fremgår det at regjeringen ønsker at forbrukere og bedrifter skal kunne velge mellom flere tilbydere av høyhastighets bredbånd. Konkurranse mellom ulike tilbydere er et viktig virkemiddel for å sikre brukerne i hele landet gode, rimelige og fremtidsrettede elektroniske kommunikasjonstjenester, i tråd med ekomlovens formål.