Mange kunder får nå levert bredbånd via mobilnettene i form av fast trådløst bredbånd, og slike tilbud blir stadig bedre etter hvert som 5G-dekningen i mobilnettene utvides. Videre brukes kabel-TV-nett fortsatt for å levere bredbånd, og mange av disse nettene konverteres til fibernett. Den største endringen er imidlertid at Telenors kobbernett er i ferd med å bli lagt ned og vil avvikles innen september 2025. Nedgangen i kobberbasert bredbånd har vært kraftig de siste årene, og det er nå om lag 30 000 gjenværende bredbåndsaksesser i kobbernettet.

Illustrasjonsfoto fibertrekking


Tidligere har konkurransen i det norske bredbåndsmarkedet i stor grad vært sikret ved at Telenor har hatt plikt til å gi konkurrentene tilgang til sitt landsdekkende kobbernett (og etter hvert til fibernett og fast trådløst bredbånd), samtidig som ulike tilbydere har bygget ut fibernett i parallell med kobbernettet. Kundene har da kunnet velge mellom ulike tilbydere på Telenors infrastruktur og i mange tilfeller en annen tilbyder via fiber- eller kabel-TV-nett. Når kobbernettet nå er i ferd med å forsvinne, endrer konkurransesituasjonen seg vesentlig. Valgmulighetene reduseres, og vi ser stor variasjon i konkurransen i ulike deler av landet. Samtidig gir nye fibernett og tilbudet om fast trådløst bredbånd bedre og mer stabile tjenester enn kobbernettet kunne gi.