Nkom vil deretter vurdere mottatte høringssvar og tar så sikte på å sende markedsanalysen til EFTAs overvåkingsorgan (ESA) for vurdering mot slutten av 2023.

Arbeid med særskilte forpliktelser for eventuelle tilbydere med sterk markedsstilling vil bli påbegynt høsten 2023 og fortsette videre utover i 2024.