Maksimalpriser og prisregler for samtaler og SMS

Maksimalpris for samtaler er NOK 2,60 (inkl. mva.) per minutt. Oppstartspris kan ikke kreves i tillegg.

Maksimalpris for SMS er NOK 0,82 (inkl. mva.) per SMS (opptil 160 tegn)

Nkom oppdaterer maksimalprisene årlig som følge av endringer i valutakurser. Her finner du gjeldende maksimalpriser: 

Maksimalprisene gjelder for internasjonale samtaler og SMS du som tilbyder fakturerer per enhet (per minutt eller per SMS). Maksimalprisene gjelder ikke dersom kunden har slike samtaler og SMS inkludert i en fastprispakke. Maksimalprisene gjelder for privatabonnent, men ikke for bedriftsabonnement.

Regelverk for internasjonale samtaler og SMS

Reglene om maksimalpriser for internasjonale nummerbaserte kommunikasjonstjenester innenfor EØS-området følger av ekomforskriften § 2-8.Denne bestemmelsen implementerer EUs forordning 2018/1971.

Europeiske regulatører (BEREC)  har vedtatt felles retningslinjer for regelverket.