Maksimalpriser og prisregler for samtaler og SMS

Maksimalpris for samtaler er NOK 2,60 (inkl. mva.) per minutt. Oppstartspris kan ikke kreves i tillegg.

Maksimalpris for SMS er NOK 0,82 (inkl. mva.) per SMS (opptil 160 tegn)

Nkom oppdaterer maksimalprisene årlig som følge av endringer i valutakurser. Valutaomregning gjeldende fra 15. mai 2023 finner du her. Neste oppdatering vil gjelde fra 15. mai 2024. 

Maksimalprisene gjelder for internasjonale samtaler og SMS du som tilbyder fakturerer per enhet (per minutt eller per SMS). Maksimalprisene gjelder ikke dersom kunden har slike samtaler og SMS inkludert i en fastprispakke. Maksimalprisene gjelder for privatabonnent, men ikke for bedriftsabonnement.

Regelverk for internasjonale samtaler og SMS

Reglene om maksimalpriser for internasjonale nummerbaserte kommunikasjonstjenester innenfor EØS-området følger av ekomforskriften § 2-8.Denne bestemmelsen implementerer EUs forordning 2018/1971.

Europeiske regulatører (BEREC)  har vedtatt felles retningslinjer for regelverket.