Om auksjonen

Dokumentet oversikt over ressurser for tildeling gir detaljer om ressursene som skulle tildeles i auksjonen. De tekniske vilkårene for de ulike frekvensbåndene gis i utkast til spektrumstillatelser i auksjonsbåndene.

Overordnet regulering av auksjonen beskriver gruppering av frekvensblokker, auksjonsformat, minstepriser, frekvenstak og overgangsordninger. Endelige auksjonsregler angir regler for deltakelse, registrering og for gjennomføringen av auksjonen.

Deltakelse i auksjonen

For å delta i auksjonen, måtte budgivere registrere seg innen 12. mars 2020. Disse aktørene kvalifiserte seg til auksjonen:

 • Ceragon Networks AS
 • Funn AS
 • GlobalConnect AS
 • Ice Communication Norge AS
 • Telenor Norge AS
 • Telia Norge AS

Resultater i auksjonen

Auksjonen ble gjennomført som en kombinatorisk, stigende fler-rundeauksjon (CMRA) hvor budgiverne kunne by på pakker med frekvensblokker i ulike frekvensbånd. Utropsprisene for de ulike frekvensblokkene og reglene for prisøkning underveis i auksjonen var bestemt på forhånd. Dersom flere budgivere vant blokker i samme underkategori, måtte de også by på plasseringen de ønsket i frekvensbåndet i én budrunde. 

Auksjonen startet 6. mai 2020 og pågikk over 12 dager. Første del av auksjonen, hvor budgiverne bød på frekvensblokker i de ulike båndene, ble avgjort etter 118 runder. Budgiverne fikk deretter én dag til å forberede andre del av auksjonen, hvor endelig plasseringen av frekvensblokkene ble avgjort.

Samlet auksjonspris ble NOK 34 263 163. Grunnet koronaviruset har vinnerne fått tilbud om utsatt betalingsfrist til november 2020. 

Hver enkelt budgiver skal betale følgende (i NOK):

 • GlobalConnect AS: 547 000
 • Funn AS: 872 077
 • Ice Communication Norge AS: 1 578 010
 • Telia Norge AS: 9 281 100
 • Telenor Norge AS: 21 984 976

Fordelingen av frekvenstillatelser i de ulike frekvensbåndene etter auksjonen er vist i dokumentet «Overview of frequency assignment placement after auction #27».

Usolgt spektrum til sendertillatelser

Spektrum som ikke ble solgt i auksjonen blir satt av til sendertillatelser. Informasjon om søknadsprosess for sendertillatelser finner du her.

Dokumenter

Hovedpunkter i tildelingsprosessen

2020

 • 12. mars: Frist for budgivere til å registrere seg til auksjon.
 • Uke 18 og 19: Testauksjoner for budgivere
 • 6. mai: Auksjonen starter

2019

 • 16. januar 2019: Nkom legger frem forslag til alternativt frekvenstak og endringer i de øvrige overordnede rammene for auksjonen for SD.
 • 26. mars 2019: SD gir sin tilslutning til det revurdert forslaget til endringer i overordnede rammer, og at dette sendes ut på høring
 • 12. april 2019: Forslag til endringer i de overordnede rammene og oppdaterte auksjonsregler legges frem for offentlig høring med høringsfrist 24. mai 2019.
 • 28. juni 2019: Forslag til enkelte alternative reguleringer legges frem for en kort tilleggshøring med høringsfrist 25. august 2019.
 • 19. juli 2019: Nkom publiserer høringsinnspill på forslag til endringer i de overordnede rammene, og oppdaterte auksjonsregler.
 • 5. september: Nkom publiserer høringsinnspill fra tilleggshøringen.
 • 15. november: Nkom publiserer overordnet regulering, endelige auksjonsregler og Nkoms vurderinger etter høring. Nkom åpnet samtidig for registrering av budgivere til auksjonen.

2018

2017

 • 13. mars 2017: Nkom kunngjorde ledige frekvenser i lav 6 GHz, høy 6 GHz, 8 GHz, 10 GHz, 13 GHz, 18 GHz, 23 GHz, 28 GHz og 38 GHz, med søknadsfrist 5. mai 2017.
 • 3. april 2017: Nkom informerte om muligheten til å stille spørsmål til tildelingen.
 • 23. juni 2017: Nkom informerte om at det foreligger overskuddsetterspørsel og ba om innspill til om innplassering i 23 GHz-båndet.
 • 25. september 2017: Informasjon om ny nettside for auksjon #27
 • 22. desember 2017: Nkom informerte om studier for bruk av trådløse nettverk i 6 GHz-båndet

2016

 • 29. mars 2016: Nkom kunngjorde at tildelingsarbeidet var påbegynt og alle interesserte fikk anledning til å gi innspill eller synspunkter til frekvensplanlegging og en eventuell tildelingsprosess.