Hvordan registrerer du deg?

Ved registrering skal det brukes et eget registreringsskjema i Altinn. Lenke til skjema finnes nederst på siden.

Hva skal du registrere deg som?

  • Virksomhet som produserer/importerer og omsetter radio-, teleterminal- og nettutstyr skal registreres som leverandør
  • Virksomhet som omsetter radioutstyr som krever frekvenstillatelse, skal registreres som radioforhandler

Virksomhet som er registrert leverandør behøver ikke å registrere seg som radioforhandler i tillegg. 

Hva koster det å være registrert?

Registrert virksomhet skal betale årlig sektoravgift som beskrevet i §19 i Sektoravgift og gebyr 2022.

Avgiften skal betales hvert år for hele kalenderåret når registreringen er gyldig 1. januar. For nye registreringer skal det betales full avgift for registreringer gjort mellom 1. januar og 1. juli, og halv avgift for registreringer gjort etter 1. juli.

Regelverk

Kravene til registrering følger av registreringsforskriften: Forskrift om registrering og krav til innførsel og omsetning av radio-, teleterminal- og nettutstyr.

Veiledningsplikt

Dersom du selger radioutstyr som krever frekvenstillatelse, har du som radioforhandler eller leverandør en veiledningsplikt. I veiledningen skal du informere om tillatt frekvensbruk og nødvendige frekvenstillatelser for radioutstyret du selger.

Informasjonsbrosjyre og film

Nkom har utarbeidet en brosjyre som gir mer informasjon om hvordan dette kan gjøres. Brosjyren er spesielt rettet mot forhandlere og leverandører av PMR-utstyr, men innholdet er også relevant for annet radioutstyr som krever frekvenstillatelse, da veiledningsplikten er den samme.

Vi har også laget en informasjonsfilm om riktig bruk av PMR-utstyr.

Registrerte leverandører og forhandlere