Nkom gjennomførte høsten 2018 kontroll av ATC-863 radiostyring brukt til styring av foringsautomater.

Resultat av kontrollen

Administrative krav

Dokumentasjon

Produsent har ikke fremskaffet samsvarserklæring etter radio og teleterminaldirektivet (R&TTE) eller radioutstyrsdirektivet (RED). I samsvarserklæringen som Nkom fikk tilsendt er det kun erklært samsvar med EMC-direktivet.

Tekniske krav

Målinger viser at utstyret

  • sender på frekvenser som ikke er fribruksfrekvenser (428 og 429 MHz)
  • sender med effekt på 100 mW. Sendereffekt for frekvensområdet skal ikke overstige 10 mW
  • sender kontinuerlig. Maksimal sendetid skal være under 10%
  • har utilsiktet utstråling på frekvenser brukt til mobiltelefoni

Konklusjon

Etter at Nkom gjorde leverandøren oppmerksom på manglene ved utstyret har leverandøren besluttet å stanse videre omsetning. Leverandøren vil også bytte ut radioutstyret i eksisterende installasjoner der det er påvist forstyrrelser.