Nkom kontrollerte at merkingen av utstyret, samsvarserklæringen og informasjonen som ble gitt til bruker var i henhold til gjeldende regelverk. Det ble også foretatt målinger etter produktstandarden EN 300 086.

Resultat av kontrollen

Administrative krav

Merking

Merkingen av utstyret oppfylte ikke kravene i radioutstyrforskriften. Det var ikke informasjon om bruksbegrensninger på emballasjen. 

Dokumentasjon

Den fullstendige samsvarserklæringen fantes ikke på den nettsiden som den forenklede samsvarserklæringen viste til. Kravet til at det skal følge med samsvarserklæring var derfor ikke oppfylt.

Tekniske krav

De gjennomførte målingene viste at utstyret hadde tekniske avvik i forhold til standarden EN 300 086. Det ble påvist at utstyret hadde større uønsket utstråling enn det som er tillatt for en rekke frekvenser for parameteren «Transmitter unwanted emissions in the spurious domain». Dette vil kunne føre til forstyrrelser for annet trådløst utstyr.

Konklusjon

Produsent ble gjort oppmerksom på avvikene og jobber med å rette dem opp.