Nkom kontrollerte at merkingen av utstyret, samsvarserklæringen og informasjonen som ble gitt til bruker var i henhold til gjeldende regelverk. Det ble også foretatt målinger etter produktstandarden EN 300 086.

Resultat av kontrollen

Administrative krav

Krav til informasjon til bruker

Kravet om informasjon til bruker var ikke oppfylt da informasjon om frekvensbruk og maksimal utgangseffekt ikke fulgte med utstyret.

Tekniske krav

Utstyret oppfylte kravene til de kontrollerte parameterne i standarden EN 300 086. 

Konklusjon

Leverandør ble gjort oppmerksom på avvikene og har lagt til manglende informasjon i brukermanualen.