Det finnes flere GNSS-system (Global Navigation Satellite Service) tilgjengelige i Norge; de viktigste er det amerikanske GPS (Global Positioning System), det europeiske Galileo og det russiske GLONASS (Globalnaja Navigatsionnaja Sputnikovaja Sistema). GNSS-systemer baserer seg på satellitter som går i bane omtrent 20 000 km over jordoverflaten. På grunn av den store avstanden til satellittene er signalet på bakken svært svakt. I praksis må en ha fri sikt til satellitten.

GNSS-forsterkere

For kjøretøy som umiddelbart trenger tilgang til posisjon, eksempelvis utrykningskjøretøy som står parkert i en garasje uten GNSS-dekning, er det mulig å benytte en GNSS-forsterker (GNSS-repeater). Slikt utstyr har en antenne montert utendørs som mottar GNSS-signaler. Signalet forsterkes og sendes ut på antenne(r) innendørs. GNSS-forsterkere kan ikke brukes til innendørs navigasjon, da den kun forsterker signalet mottatt utenfor bygningen, med andre ord posisjonen til antennen som er montert utendørs.  

Søknad om GNSS-forsterker

GNSS-forsterkere kan forstyrre mottaket av GNSS-signaler hvis de ikke er konstruert riktig, eller ikke blir montert slik som produsentene av utstyret foreskriver. Bruk av GNSS-forsterker krever derfor en frekvenstillatelse. Vi følger anbefalingene i dokumentet ECC rekommandasjon 10(02) ved søknad om GNSS-forsterkere. 

Søknad om GNSS-forsterkere sendes til firmapost@nkom.no.

GNSS-pseudollitt

En GNSS-pseudollitt etterligner et GNSS-satellittsystem slik at det er mulig å navigere innendørs selv om man ikke kan ta imot signaler fra satellittene.

Søknad om GNSS-pseudollitt

Feil bruk og feil montering av pseudollitter kan føre til forstyrrelser for andre brukere av GNSS. Derfor er det krav om tillatelse fra Nkom for bruk av slikt utstyr.

Søknad om GNSS-pseudollitt sendes til firmapost@nkom.no.

Differensiell GPS

For å bedre nøyaktigheten til satellitt posisjoneringssystemer kan en bruke referansestasjoner med en kjent posisjon. Slike referansestasjoner måler forskjellen mellom signalet den mottar fra GNSS-satellittene og den faktiske posisjonen, og sender ut et korreksjonssignal til GPS-mottakere som kan mottatt dette. Dette brukes blant annet ved veibygging.

I fribruksforskriften er det satt av totalt seks frekvenser til bruk for differensiell GPS. Se fribruksforskriften § 24 for detaljer.