Krav om tillatelse

For å kunne bruke radioutstyr til å kommunisere mellom luftfartøy eller mellom luftfartøyet og bakken må det søkes om tillatelse hos Nkom. 

Nkom kan gi midlertidig tillatelse dersom en har behov for dette før den permanente tillatelsen er gitt, for eksempel for å kunne fly luftfartøyet til Norge fra utlandet.

Endring av tillatelsen i 2023

I 2023 blir forskrift om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy (Aeroforskriften) opphevet. Tillatelsene vil nå bli tildelt med hjemmel i Ekomloven. Pliktene som tidligere fulgte av Aeroforskriften vil nå bli spesifisert i tillatelsen.

Lisensen som skal oppbevares om bord i luftfartøyet vil bli sendt som en ferdig underskrevet PDF-fil som kan lagres elektronisk eller skrives ut.

Tillatelsen som Nkom gir gjelder bruk av frekvenser. For operative krav i forbindelse med bruk av utstyret ved flygning har Luftfartstilsynet ansvaret for regelverket. 

Hva koster tillatelsen

For tillatelsen betales det sektoravgift og gebyr som beskrevet i § 17 i Sektoravgift og gebyr 2022.

Gebyr betales som et engangsgebyr første gang det blir gitt tillatelse.

Sektoravgift skal betales hvert år for hele kalenderåret når tillatelsen er gyldig 1. januar. 

For nye tillatelser skal det betales sektoravgift for hele kalenderåret for tillatelser gitt mellom 1. januar og 1. juli. For nye tillatelser som blir gitt etter 1. juli, skal det betales halv sektoravgift.

ICAO ID

Hvis luftfartøyet skal ha transponder eller nødpeilesender må man søke Luftfartstilsynet om å få tildelt en ICAO ID.

Kallesignal og tillatelse til ubemannede luftfartøy, hangglider og paraglider

Nkom tildeler kallesignal og gir frekvenstillatelse til bruk av VHF og transponder til operatører av ubemannede luftfartøy (droner). 

For hang- og paraglidere som skal bruke VHF gis det kallesignal og frekvenstillatelse.

Operatører som skal bruke VHF må ha radiotelefonisertifikat. 

Hvordan søke om eller endre tillatelsen

For å søke om tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy brukes skjemaet «Søknad om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy».

For å endre av opplysninger om operatør/eier, utstyr, nødkontakter, dokumentasjon av programmering samt oppsigelse av tillatelsen brukes skjemaet «Endring av tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy».

For å søke om kallesignal og frekvenstillatelse til droner og para- og/eller hangglider benyttes eget søknadsskjema.