Kontaktinformasjon som gjelder fjerning eller reparasjon av infrastruktur for elektronisk kommunikasjon

  • Telefonistolper som ikke er i bruk eller kobberkabler som åpenbart ikke lenger er i drift : Henvendelse til Telenor https://www.telenor.no/kundeservice/kabelnett/
  • Stolper merket med gult bånd i toppen, eller har kun strømkabler, tilhører nettselskap: Kontakt lokalt nettselskap.
  • Stolper eller annet utstyr som ikke er i bruk og hvor det ikke er klart hvem som er eier:  Kontakt kommunen som lokal plan- og forurensningsmyndighet.

Eksisterende kobberkabler og stolper som ikke åpenbart er tatt ut av drift, har Telenor nå, med noen unntak, en plikt til å opprettholde frem til 2025 – også selv om de ikke er i bruk for levering av tjenester.  Dersom slike kobberkabler har falt ned eller på annet vis utgjør fare for liv og helse, følge prosedyren under:

  1. https://www.telenor.no/kundeservice/kabelnett/
    1. Velg: Registrering av oppdrag-privat
    2. Velg: Omlegging av Telenors nett
    3. Velg: Kulepunkt 4 – Synlige kabler på bakken eller i terreng

Her legger du inn relevant informasjon, og du vil få en kvittering med saksnummer som referanse.

Alternativt ta kontakt Telenor kundeservice 91 50 90 00