Fagområder og muligheter

I Nkom har vi kompetanse innen mange fagområder. De fleste har utdanning innen ingeniørfag, jus eller økonomi. Våre stillinger passer både deg med erfaring, og deg som er nyutdannet. 

Noe av det vi jobber med

Vi jobber med å gjøre Norge 5G klart, planlegger bruken av frekvensspekteret til beste for samfunnet og legger til rette for sikker innføring av ny teknologi.

Nkom regulerer det norske ekom-markedet. Dette gjøres ved å innhente markedsinformasjon, bearbeide statistikk og utarbeide analyser og markedsvedtak.

Å bidra til økt sikkerhet og beredskap i ekomsektoren er en viktig oppgave, og bortfall av elektronisk kommunikasjon ved hendelser og naturkatastrofer kan få store konsekvenser for samfunnet. Nkom veileder bransjen og utfører tilsyn, for å redusere sårbarheter og bidra til robust kritisk infrastruktur. 

Lover og forskrifter skal holde tritt med den teknologiske utviklingen, så et kontinuerlig lovarbeid er også en viktig oppgave.

Åpen og På

Ansatte i Nkom jobber tverrfaglig, knytter kontakter nasjonalt og internasjonalt, og får muligheter og utfordringer.

For å lykkes med samfunnsoppdraget trenger vi kunnskapsmedarbeidere som følger våre verdier som Åpen og På. 

Vi er 60 prosent menn og 40 prosent kvinner, med en gjennomsnittsalder på 44 år. Vi rekrutterer om lag 20 nye medarbeidere hvert år. 

Nkom deltar i regjeringens inkluderingsdugnad

I Norge står altfor mange mennesker utenfor arbeidslivet. Inkluderingsdugnaden er et felles samfunnsoppdrag for å få flere i jobb. Regjeringen har forpliktet seg til at fem prosent av nyansatte i staten skal ha nedsatt funksjonsevne eller «hull i CV-en». Nkom deltar i regjeringens inkluderingsdugnad og vi vil gjerne ha søknader fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene til stillingene våre.

Trainee Sør

Nkom samarbeider med Trainee Sør som er et regionalt traineeprogram for ledende virksomheter på Sørlandet. Traineer og virksomheter knytter god kontakt, og blir engasjert i et sterkt nettverk på Sørlandet. 

Trainee Sør logo.png

— Nkom arbeider for å sikre et robust, likeverdig, rimelig og fremtidsrettet tilbud av posttjenester og elektronisk kommunikasjon (ekom) i hele landet. Et samarbeid med Trainee Sør vil gi oss verdifull og ny kompetanse, og vi håper og tror at de som kommer til oss vil oppleve et sterkt fagmiljø og en oppriktig vilje til å utgjøre en positiv forskjell i samfunnet. Det sier Marianne Øhrn Johannessen som er fungerende direktør for Nkom.

MarianneO.Johannessen-11 (1).jpg
Marianne Øhrn Johannessen


Daglig leder i Trainee Sør er glad for at Nkom nå  har inngått samarbeider med dem.

— Vi setter stor pris på at Nkom ønsker et samarbeid med Trainee Sør. Nkom har behov for dyktig kompetanse innen mange fagområder og det er gledelig at vi får muligheten til å tilføre Nkom unge, høyt utdannede traineer med ulik faglig bakgrunn til et selskap med så stor betydning både regionalt og nasjonalt.
 

Å jobbe på Sørlandet

Vurderer du å søke jobb i Nkom, og lurer på hvordan jobb- eller utdanningsmulighetene på Sørlandet er for resten av familien?

Du kan lese mer om Kristiansandsregionen her.

Våre ansatte bor i hovedsak på strekningen mellom Arendal og Kristiansand.

Ledige stillinger i Nkom finner du her.

Konkurransedyktige betingelser

Nkom tilbyr konkurransedyktig lønn og mange ansattgoder. Som ansatt i staten har du gode pensjons- og forsikringsordninger.

 Vi kan blant annet tilby:

 • konkurransedyktig lønn
 • gode muligheter for kurs- og kompetanseutvikling
 • introduksjonsprogram for nyansatte
 • fleksibel arbeidstid og mulighet for noe hjemmekontor
 • pensjons- og forsikringsordninger i Statens pensjonskasse
 • muligheter for boliglån i Statens pensjonskasse
 • dekning av privat mobil- og bredbåndsabonnement
 • kantine med egen kokk
 • to timers ukentlig trening i arbeidstiden
 • velutstyrt treningsrom med garderober
 • bedriftsidrettslag
 • bedriftshelsetjeneste
 • gratis parkering og mulighet for lading av elbil