Hopp til hovedinnhold

Kontaktinfo

Sentralbord
+47 22 82 46 00
firmapost@nkom.no

Pressekontakt
+47 22 82 48 00
presse@nkom.no

Beredskapsvakt
+47 22 33 17 00

Besøksadresse 
Nygård 1, 4790 Lillesand  

Postadresse 
Postboks 93, 4791 Lillesand 

Organisasjonsnummer
974 446 871

PGP-nøkkel for pgp@nkom.no
Nkom PGP public.asc

Fungerende direktør
John-Eivind Velure
+47 95 74 84 47
jev@nkom.no

Fungerende avdelingsdirektør for Spektrumsavdelingen,
Morten Frestad
+47 91 19 33 27
mfr@nkom.no

Avdelingsdirektør for
Marked og tjenester,
Kamilla Sharma
+47 40 40 00 99
ksh@nkom.no

Fungerende avdelingsdirektør for Sikkerhetsavdelingen,
Svein S. Scheie
+47 95 21 11 89
sss@nkom.no

Fungerende avdelingsdirektør for
Virksomhetsstyring
og -utvikling,
Kjetil Dale Stormyr
+47 40 82 72 26
kds@nkom.no

Avdelingsdirektør for
Kommunikasjon
og samfunnskontakt,
Rita Lund Thune
+47 92 20 64 66
rlt@nkom.no

Samfunnskontakt
Kai Steffen Østensen
+47 45 41 47 93
kao@nkom.no

Avdelingsdirektør for
Strategi og analyse,
Stine Meltevik
+47 45 23 00 24
stm@nkom.no