Endring av plassering av utleveringspostkasse, reguleres av postloven § 19, hvor det står at Posten kan «anmode eier av utleveringspostkasse om å flytte utleveringspostkassen til egnet sted».

Postkasser og postkassestativ er privat eiendom som eiere bekoster. Dersom utleveringspostkasse ikke settes opp på angitt sted i samsvar med postforskriften § 11, vil postsendingene imidlertid utleveres på nærmeste faste ekspedisjonssted. I slike tilfeller ansees fortsatt leveringsplikten som oppfylt gjennom levering til Post i Butikk eller postkontor.

Postens klageordning

For å klage på endring av postkasseplassering må du ta direkte kontakt med Postens kundeservice.

Forbrukertilsynet og Nkom behandler ikke saker som gjelder klager på endring av plassering av postkasse. Dette er avtaler som gjelder mellom eier av postkasse og Posten. Dersom saken ikke løses gjennom avtale mellom partene, må saken eventuelt bringes inn for de alminnelige domstolene.

Nkom oppfordrer generelt til dialog mellom Posten og eiere av utleveringspostkasser i slike saker, for å finne gode løsninger.

Postloven og postforskriften

Mer informasjon om retningslinjer for plassering og merking av utleveringspostkasser finnes i postloven § 19 og postforskriften §§ 11-14.