Posten og Aktiv Norgesdistribusjon leverer aviser

Staten har kjøpt avisomdeling i områder utan eigne kommersielle avisbodnett. Posten er valt som leveringspliktig tilbydar med ansvar for å levere distribusjon på vekedagar. Leveringspliktig tilbydar for laurdagsomdeling av aviser er i tillegg firmaet Aktiv Norgesdistribusjon AS.

Tilbydar med leveringsplikt er underlagt særlege reglar i postlova kapittel 2.

Departementets planar for avisomdeling dei neste åra.