Rapporten finner du nederst i artikkel, eller den kan leses i e-bokformat.

Riksrevisjonens beretning om Nkoms årsregnskap for 2016 finner du også i høyre kolonne.