Rapporten skal være et kunnskapsunderlag for myndigheter og virksomheter både i og utenfor ekomsektoren, hvor elektronisk kommunikasjon inngår som en kritisk innsatsfaktor.

Vurderingene er basert på kunnskap og erfaring fra Nkoms forvaltnings- og tilsynsarbeid, og fra EkomCERT, og bygger også på trussel- og risikovurderingene fra de norske sikkerhetsmyndighetene (NSM, PST og E-tjenesten).

Nkoms veileder for risikoanalyser

Vi har lagt mer detaljert informasjon på nettsiden vår om risikoområder innen elektronisk kommunikasjon og en modell for scenarioanalyser. Her kan kommuner, fylker, Statsforvalteren, private og offentlige virksomheter få veiledning for å gjennomføre risikoanalyser i egen virksomhet, hvor elektronisk kommunikasjon inngår som en kritisk innsatsfaktor.

Her er lenke til samlet informasjon om analysemodellen med veiledning

Report in english

We also have the same report in english.