Rapporten følger opp mål og krav som er satt i tildelingsbrevet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) for 2019. Du kan blant annet lese om arbeidet vårt med sikkerhet og beredskap innen ekom.

Vi forteller hva vi gjør for å legge til rette for velfungerende post- og ekommarkeder, og hvordan vi blant annet fordeler og bidrar til effektiv bruk av frekvensressurser.