EkomCERT jobber tett med ekomaktørenes sikkerhetsorganisasjoner, Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NSM NCSC) og andre sektor-responsmiljø (SRM) i Norge.

EkomCERT har spisskompetanse på sårbarhets- og trusselbildet generelt, og sektorspesifikke utfordringer spesielt.

Ved alvorlige digitale hendelser yter EkomCERT bistand til ekomaktørene i form av informasjonsinnhenting, rådgivning og koordinering.

EkomCERT er medlem av de globale sikkerhetsorganisasjonene  FIRST og Trusted Introducer.

Slik kontakter du EkomCERT

EkomCERT er tilgjengelig innenfor normal arbeidstid, men har også vaktordning og mottak for alvorlige hendelser hele døgnet.

E-post: ekomcert@nkom.no (følges opp innenfor kontortid)

Telefon/vakttelefon(24/7): 90 28 46 11

Offentlig PGP-nøkkel:
ekomcert_publickey.acs
 
PGP-nøkkelID:
0xA2AC61CB1D5B0BF6
 
PGP-fingeravtrykk:
EC1F 88A1 DE2B A215 08C2 8A0F A2AC 61CB 1D5B 0BF6

PGP-nøkkel er også publisert på http://pgp.mit.edu/

 

FIRST logo
TI: logo for TI accredited teams