Alle nødetater kan varsle seg imellom og videreformidle anrop til en annen nødetat dersom det er nødvendig.

Nødnummer i Norge

110 - brann

112 - politi

113 - medisinsk nødtelefonhjelp

1412 - til bruk for hørselshemmede

Når du ringer, vil nødetaten du settes i kontakt med, automatisk motta informasjon om hva du heter, adressen din og, i de fleste tilfeller, hvor du befinner deg. 

Her kan du lese mer om blant annet nødnummer, nød-SMS, eCall, nødanrop og lokalisering.