Tjenester for hørselshemmede

Teksttelefon hjelper døve og hørselshemmede å komme i kontakt med andre med tekstbasert kommunikasjon. Har du behov for teksttelefonutstyr, tar du kontakt med NAV, Hjelpemiddelsentralen i fylket der du bor. Informasjon om teksttelefon som tjeneste finner du hos Telenor.

Bildetolktjeneste er fjerntolking for hørselshemmede og døvblinde med tegnspråk eller skrivetolking via bildetelefon. Tjenesten benyttes ved tolkning av en telefon eller vanlig samtale mellom en hørselshemmet og en hørende. Informasjon om bildetolktjenesten finner du hos NAV.

Tjenester for blinde og svaksynte

Blinde og svaksynte kan, etter søknad til Telenor, benytte Opplysningen 1881 til redusert pris.

Informasjon om plikten til å levere tjenester

Plikten til å levere særlige tjenester til funksjonshemmede og sluttbrukere med spesielle behov følger av Kommunal- og moderniseringsdepartementets vedtak av 30. juni 2020. Det er Telenor som er pålagt plikten med hjemmel i ekomloven § 5-1 første ledd nummer 5, og ekomforskriften § 5-5.

Finn din mobiltelefon/nettbrett/app ved hjelp av GARI

GARI er en nettjeneste som tilbyr informasjon om tilgjengelige funksjoner i mobiltelefoner, nettbrett og apper. GARI kan brukes til å søke etter hvilken mobiltelefon, nettbrett eller app som passer ditt behov.

GARI kan være nyttig for alle, men er spesielt tilrettelagt for å støtte brukere med nedsatte funksjonsevner. Forhåndsdefinerte filtre gjør det mulig å søke seg frem til utvalg av mobiltelefoner som er best egnet for eksempel for svaksynte eller for hørselshemmede.

Nettstedet GARI er drevet av Mobile Manufacturers Forum (MMF), som er en internasjonal forening av produsenter av utstyr for mobil kommunikasjon. GARI ble opprettet for å bistå brukere med valg av telefon som passer best den enkeltes behov.

GARI brukes over hele verden både av brukere og myndigheter og er tilgjengelig på flere språk.