Kritiske samfunnsfunksjoner blir stadig mer avhengig av tjenester som kan fastslå riktig posisjon, navigasjon og tid. Eksempler på dette er transport, kraft, finans, telekommunikasjon og søk - og redning. I stor grad er disse funksjonene basert på globale satellittnavigasjonssystemer (GNSS).

Fordelene med satellittbaserte tjenester er mange – de kan blant annet gjøre det mulig å sende førerløse biler på norske veier. Samtidig kan disse mulighetene gjøre oss sårbare for de med onde hensikter.

For å øke sikkerheten og sikre mer robuste systemer, inviteres det hvert år til jammetest, der systemene testes. Jammetesten legges til Andøya på grunn av den særlig gunstige lokasjonen med høye fjell som minimerer signalutbredelsen, samt liten flytrafikk å forstyrre.

Jamming er forstyrrelser eller blokkering av blant annet radio- og GPS-signaler, mens spoofing er utsending av falske signaler for å lure mottakeren som tar imot disse signalene. 

 

Jammetest 2024

Jammetest 2024 arrangeres 9.-13. september 2024, ved tettstedet Bleik på Andøya.
All informasjon om årets test er samlet på jammetest.no.

 

Jammetest 2023

Arrangementet “Jammetest 2023” fant sted ved tettstedet Bleik på Andøya fra 18. til 22. september 2023 og samler myndigheter, bilprodusenter og internasjonale teknologileverandører fra hele Europa til GNSS jamming – og spoofing. Denne testen var hittil den største med over 200 deltakere fra 60 organisasjoner.

Logoer deltakere 2023.jpg
Deltakere jammetest 2023. Foto: Testnor.


Jammetest 2022

Arrangementet “Jammetest 2022” fant sted ved tettstedet Bleik på Andøya fra 19. til 23. september 2022 og samlet myndigheter, bilprodusenter og internasjonale teknologileverandører fra hele Europa til GNSS jamming – og spoofing. Det var første gang en sivil jammetest i dette omfanget ble gjennomført i Norge.

Over 100 deltakere fra hele Europa deltok på Andøya for å utsette egen teknologi for forstyrrelser. 

I testen ble stasjonært jammeutstyr og mobilt jammeutstyr, beslaglagt av Nkom og politi, benyttet. Testen inkluderte forsøk på veg og i lufta i områdene rundt Bleik på Andøya. Kjøretestene foregikk på en 8 kilometer lang teststrekning, tilrettelagt for bilprodusenter og måle- og utstyrsbiler. I tillegg ble søk - og redningstjenester med drone og helikopter delta i testen. 

Mer informasjon finner du i vedlagt rapport.