Kritiske forstyrrelser på radiokommunikasjon i Norge

Nkom undersøker forstyrrelser på radiokommunikasjon. 

Undersøkelsene vi gjør vil i første rekke rette seg mot forstyrrelser i samfunnskritisk infrastruktur. 

 • Samfunnsviktige nettverk og navigasjonssystemer
 • Forstyrrelser i mobilnettet

For særdeles kritiske henvendelser ber vi at du tar direkte kontakt med Nkom sin beredskapsvakt. 

Beredskapsvakt: +47 22 33 17 00, dernest ber vi at du sender en e-post til firmapost@nkom.no.

Generelle frekvensforstyrrelser på radiokommunikasjon

Nkom følger opp frekvensforstyrrelser på radiokommunikasjon innenfor tre kategorier: 

 1. Radiostøy der tilsyn/kontroll må utføres før en kan avdekke hva problemet er 
 2. Frekvensbruk iht. en gitt frekvenstillatelse (lisensiert frekvensbruk) 
 3. Frekvensbruk iht. fribruksforskriften (Ulisensiert frekvensbruk) 

Vi ber om at du identifiserer deg med hvilke kategori din henvendelse rette seg mot, slik at Nkom kan følge opp og sette korrekt prioritet på din henvendelse.

Generell instruks for undersøkelse av frekvensforstyrrelser

Ved forstyrrelser er det greit å huske: 

 1. Prøv å sortere ut eventuelle tekniske feil som kan forårsake interferens
 2. Radiosystemer er sårbare og følsomme for ytre, ofte uforutsette forstyrrelser. Ofte skyldes imidlertid forstyrrelsen en feil i systemet eller i sender eller mottaksenheten
 3. Sjekk også at antennekablene og kontaktene er feilfrie 
 4. Test med eventuelle reserve-enheter hvis feilen er i selve utstyret

Generelle henvendelser og spørsmål omkring radiostøy kan sendes til firmapost@nkom.no eller ta dirkete kontakt med Nkoms regionkontorer.

Merk tittel på eposten med «Radiostøy», og inkluder følgende innhold: 

 • Varslerens kontaktinformasjon 
 • Hvordan forstyrrelsen er i omfang? 
 • Sted eller område hvor forstyrrelsen oppstår? 
 • Annen relevant informasjon som kan hjelpe til med oppklaring av saken.