—Det er problematisk at så mange kjenner at de ikke helt henger med i den digitale utviklingen.

Det sier direktør i Nkom, Pål Wien Espen. 

Direktør Pål Wien Espen, Nkom
Foto: Gunstein Myre


- Nordmenn flest er flinke til å ta i bruk digitale tjenester og ny teknologi, men det er alvorlig at så mange som 1 av 5 nordmenn sier de synes det er vanskelig å ta i bruk hverdagslige digitale tjenester, som banktjenester, eller bestille tjenester på nett.

Tallene er hentet fra en undersøkelse Ipsos har gjort for Nkom. Over tusen respondenter i alderen 18-60+ år ble spurt om hvor vanskelig de synes det er å ta i bruk digitale tjenester som banktjenester, digipost, fylle ut skjema på nett eller å bestille varer og tjenester på nett. Tall fra Kompetanse Norge (09/2021), et direktorat underlagt Kunnskapsdepartementet, bekrefter funnene. De viser at 600 000 nordmenn definerer seg selv som ikke digitalt inkludert. 

I undersøkelsen kommer det frem at de eldre ikke synes dette er vanskeligere enn de yngre. 

- Det er kanskje lett å tenke seg at det bare er de eldre som synes dette er vanskelig, men tallene i undersøkelsen forsterker et bilde som allerede har tegnet seg. Dette er utfordrende i alle aldersgrupper, sier Espen. 

Han sier videre: 

- Nkom jobber for at alle i Norge skal få tilgang til rask og sikkert internett, men det er  avgjørende at folk klarer å ta i bruk digitale tjenester. De som utvikler og tilbyr tjenester må være sitt samfunnsansvar bevisst, og de må sørge for å tenke inkludering gjennom hele utviklingsløpet og prioritere brukertesting underveis fra de gruppene vi vet synes dette er vanskelig, sier Pål Wien Espen i Nkom. 

Tallgrunnlag
Befolkningstall fra SSB: 4 376 793 personer er over 18 år.
Ipsos har spurt 1098 respondenter over 18 år.