De åtte kommunene som fikk EU-midler i siste tildelingsrunde er: Åseral, Askvoll, Bykle, Iveland, Lærdal, Namsskogan, Øvre Eiker og Randaberg. Hver kommune får 15 000 Euro som skal brukes til å dekke kostnader til innkjøp av utstyr og installasjon av offentlige wifi-soner.

Over 8600 europeiske kommuner søkte om å få ett av de 947 tildelingsbevisene som var igjen i fjerde og siste søknadsrunde, hvor 14,2 millioner Euro ble delt ut.

Kommuner som får støtte skal sette opp gratis wifi-soner tilgjengelig for alle på offentlige steder som parker, møteplasser, bibliotek, turistområder og i offentlige bygninger.

Nkom har fungert som nasjonal koordinator av WiFi4EU, og gitt råd og veiledning til kommuner som ønsker å søke. Totalt i løpet av disse årene har til sammen 82 norske kommuner fått tildelt støtte. Mer om ordningen på Nkoms nettside.

Frist for å installere wifi-soner

Kommuner som tidligere har fått tildelt midler fra WiFi4EU har hatt 18 måneder på å implementere og rapportere på bruken av midlene. EU-kommisjonen har utvidet denne perioden med åtte måneder på grunn av koronapandemien. Midlene fra EU overføres ikke til kommunene før det sendes inn dokumentasjon på ferdig installerte wifi-soner.

8900 tildelinger i 30 land

Mellom 2018 og 2020 har det blitt fordelt mer enn 8900 tildelingsbevis blant de 30 landene som deltar i WiFi4EU-ordningen. Den første WiFi4EU-utlysningen var i november 2018, hvor det ble delt ut 2800 tildelingsbevis til kommuner i EU, Norge og Island. Den andre utlysningen i april 2019 fikk 3400 kommuner tildelingsbevis, mens i den tredje runden i september 2019 fikk 1780 kommuner tildelingsbevis. Tildelingen har skjedd etter førstemann-til-mølla-prinsippet, etter at kommunene har registrert seg i WiFi4EU-portalen.