Det sier avdelingsdirektør i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, Kamilla Sharma.

Telenor har lenge varslet at de planlegger å stenge ned 2G-nettet i 2025, og for kort tid siden informerte også Telia om at de vil starte stengingen av sine 2G-nett i 2025. Nkom har tett dialog med operatørene og vil bidra til at overgangen skjer så smidig som mulig gjennom overordnet kartlegging og informasjon.

– Vi anbefaler deg å undersøke om dine enheter har støtte for 4G eller 5G. Dersom du har enheter som kun har støtte for 2G, så vil de ikke fungere når nedstengningen er gjennomført, sier Sharma.

KamillaSharma-32 (1).jpg
Avelingsdirektør i Nkom, Kamilla Sharma.


I forbindelse med utfasing av 2G-nettene innhenter Nkom informasjon fra mobiloperatørene, og bidrar til at sluttbrukere varsles i henhold til lovens bestemmelser.

– Nkom og mobiltilbyderne vil sammen sørge for informasjon og veiledning til potensielle kjøpere av tjenester som utelukkende baseres på 2G-nett, utdyper Sharma.

Skal du kjøpe nytt utstyr som kommuniserer, så pass på at du sjekker at utstyret har støtte for 4G eller 5G.

Hvilke tjenester kan bli berørt?

 • Alarmer for innbrudd, brann eller vannlekkasjer
 • Ring-hytta-varm produkter
 • Eldre mobiltelefoner som kun støtter 2G
 • Garasjeporter
 • Trygghetsalarmer
 • Heistelefoner/- alarmer
 • Helserelatert kommunikasjonsutstyr
 • Overvåkingstjenester for vannmåler
 • Kloakk- og renseanlegg
 • Enkelte systemer i biler og andre kjøretøy, for eksempel eCall.

Hva bør du gjøre?

 • Få oversikt over ditt utstyr og tjenester som kommuniserer over mobilnett
 • Sjekk om 2G-utstyr også har støtte for 4G og/eller 5G
 • Ta kontakt med din utstyrsleverandør ved spørsmål
 • Lag en plan for utskifting av utstyr på 2G før 2025
 • Ved kjøp av nytt utstyr – sjekk at det bruker 4G og/eller 5G

Hvorfor stenges 2G-nettene?

Tilbyderne som eier mobilnettene vurderer hvordan frekvensressursene best kan anvendes for å gi brukere gode, fremtidsrettede, sikre og rimelig tjenester. Det er mobiloperatørene selv som tar avgjørelsen om utfasing av mobilteknologi ut ifra forretningsmessige og nettverkstekniske vurderinger, som for eksempel avveiningen mellom kostnader for å opprettholde 2G-nettet, og utbygging av nett basert på ny teknologi.

Utskifting av sluttbrukerutstyr som følge av teknologiskifter er en naturlig og påregnelig del av ekomutviklingen. Nkoms rolle er å legge til rette for at slike overganger skjer så smidig som mulig gjennom overordnet kartlegging og informasjon.