Onsdag 14. juni ble Nødvarsel på mobil testet nasjonalt for første gang. Nødvarsel skal brukes til å varsle befolkningen om akutte og alvorlige hendelser som truer liv og helse. 

I forkant av testen hadde Nasjonal kommunikasjonsmyndighet estimert at 75–80 prosent burde få varsel på sin mobiltelefon. En befolkningsundersøkelse som ble gjennomført i dagene etter varslingsprøven viser at 78 prosent av respondentene mottok testen. 

BjørnErik-7.jpg

– Erfaringene fra andre land, deriblant Danmark, viser at de hadde en lavere andel av befolkningen som rapporterte at de mottok Nødvarsel på mobil. At 3 av 4 sier de har mottatt varsling i Norge er et bra utgangspunkt, og så forventer vi at denne andelen vil øke etter hvert som stadig flere kjøper ny telefon og får oppdatert telefonen sin med ny programvare, sier Bjørn Erik Eskedal som er fagdirektør i Nkom. 

Uavhengig av nødvarsel er det lurt å oppdatere telefonen så fort det foreligger nye oppdateringer. Her kan du lese mer om hvorfor

Les pressemeldingen fra DSB
Les undersøkelsen fra Ipsos på oppdrag fra DSB