Det var i revidert nasjonalbudsjett som ble vedtatt 21. juni 2019, at Stortinget bevilget 50 millioner kroner ekstra til bredbånd i områder som ikke er kommersielt interessante å bygge ut.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) fordeler tilleggsbevilgningen etter oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Fordelingsnøkkelen tar hensyn til den faktiske bredbåndsdekningen i hvert fylke.

Den ordinære fordelingen på nær 200 millioner kroner skjedde i mars 2019. Her var fordelingsnøkkelen basert på antall husholdninger som ikke har et tilbud om grunnleggende bredbånd med nedlastningshastighet på mer enn 10 Mbit/s, eller at eneste tilbud er bredbånd over Telenors kobbernett med kapasitet mellom 10 Mbit/s og 30 Mbit/s.

Ny fordelingsnøkkel for ekstramidlene

Den ekstra bevilgningen på 50 millioner kroner skal fordeles på husholdninger som i dag har et tilbud om bredbånd med en nedlastningshastighet på mindre enn 30 Mbit/s, og at de bare kan få dette via Telenors kobbernett. Telenor skal fase ut kobbernettet og bevilgningen skal demme opp for mulige uheldige virkninger dette får for husholdninger i særlig utsatte tilfeller.

Støttebeløp per fylke

Fylke  Ordinær tildeling Ekstra tildeling Samlet 2019
Fordeling 2019 Støttebeløp Fordeling Støttebeløp
Akershus 7,21 % kr 14 402 156 8,75 % kr 4 373 232 kr 18 775 388
Aust-Agder 3,64 % kr 7 273 028 3,50 % kr 1 748 365 kr 9 021 394
Buskerud 4,03 % kr 8 040 161 3,65 % kr 1 824 885 kr 9 865 046
Finnmark 3,45 % kr 6 885 616 0,24 % kr 118 258 kr 7 003 874
Hedmark 10,12 % kr 20 206 891 14,33 % kr 7 162 732 kr 27 369 623
Hordaland 4,23 % kr 8 445 422 4,70 % kr 2 348 931 kr 10 794 353
Møre og Romsdal 6,97 % kr 13 923 244 6,58 % kr 3 288 040 kr 17 211 283
Nordland 12,67 % kr 25 303 741 9,66 % kr 4 830 033 kr 30 133 774
Oppland 5,53 % kr 11 054 415 8,05 % kr 4 023 095 kr 15 077 510
Oslo 0,00 % kr - 0,00 % kr - kr -
Rogaland 3,86 % kr 7 717 245 4,20 % kr 2 098 502 kr 9 815 747
Sogn og Fjordane 4,18 % kr 8 348 974 3,17 % kr 1 583 731 kr 9 932 705
Telemark 3,08 % kr 6 160 784 1,84 % kr 920 558 kr 7 081 342
Troms 4,93 % kr 9 844 878 2,13 % kr 1 066 642 kr 10 911 520
Trøndelag 17,67 % kr 35 299 031 19,18 % kr 9 588 183 kr 44 887 215
Vest-Agder 4,17 % kr 8 324 606 4,67 % kr 2 335 018 kr 10 659 625
Vestfold 0,95 % kr 1 891 869 1,27 % kr 635 348 kr 2 527 217
Østfold 3,32 % kr 6 627 938 4,11 % kr 2 054 445 kr 8 682 383
Norge totalt 100,00 % kr 199 750 000 100,00 % kr 50 000 000 kr 249 750 000

Samme kriterier i som den ordinære ordningen

Stortingets ekstrabevilgning går inn i den ordinære ordningen og kan benyttes av fylkene etter samme kriterier som de 200 millionene kronene som allerede er bevilget for 2019. Søknad om ekstramidler skal sendes til fylkeskommunen som prioriterer disse innenfor den økonomiske rammen som hvert fylke er tildelt, slik de også gjør i den ordinære ordningen.

Fylkeskommunene må deretter sende sin innstilling til Nkom innen 19. september 2019. Nkom vil kontrollere at den samlete innstillingen fra hvert fylke oppfyller de kravene som KMD har fastsatt, før utbetaling skjer. Regelverk for anskaffelser generelt og statsstøtte spesielt ligger til grunn både for ordinærbevilgningen og ekstrabevilgningen.

Les pressemelding fra KMD.