Beregninger fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) viser at nærmere 46 prosent av husstandene i Norge vil kunne motta 5G-signaler med en nedlastningshastighet på 100 Mbit/s eller mer. Men også i 5G-utbyggingen ser man forskjeller basert på hvor man bor i landet.

5G-deking husstandv2.png
Søylene viser tallene for 5G dekning i fylkene og den grønne streken er nasjonalt snitt.

Se alle tall i ekomstatistikken på nkom.no 

Beregninger fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) viser at nærmere 46 prosent av husstandene i Norge vil kunne motta 5G-signaler med en nedlastningshastighet på 100 Mbit/s eller mer. 

Utbygging av 5G-nettet har kommet lengst i Oslo og Innlandet, mens både Nordland, Troms og Finnmark, Agder og Møre og Romsdal ligger godt under landsgjennomsnittet.

— Vi ser at aktørene har vært flinke til å bygge ut 5G-nettet i sentrale strøk. Vi forventer at de nå også fokuserer på mer spredtbygde områder, sier John-Eivind Velure. Han er avdelingsdirektør for spektrumavdelingen i Nkom. Spektrumsavdelingen forvalter frekvensressursene i Norge. Det innebærer planlegging, tildeling og oppfølging av bruken av statens frekvenser.

Bilde av John-Eivind Velure
John-Eivind Velure, avdelingsdirektør i Nkom

Kraftig vekst

Operatørene av mobilnett bygger ut 5G-nettet i raskt tempo, og fra 2021 til 2022 har operatørene etablert mer enn 3000 5G-sendere. Andelen husstander som kan benytte 5G økte fra 23 prosent til 82 prosent. 
Flere av de norske aktørene har sagt at de vil ha landsdekkende 5G-nett i løpet av de neste årene. På landsbasis ser vi at det er Telia som har kommet lengst i utbyggingen. Bildet er det samme uavhengig av om det er spredtbygde eller tettbygde strøk. 

Hastigheten varierer

Vurderinger av mobildekning er basert på matematiske modeller og sannsynlighetsberegninger, og med det vi definerer som basisdekning vil det med god sannsynlighet være mulig å få tilgang til mobildata utendørs.

5G-dekning, kakediagram
5G dekningen er ikke alltid så rask som du kanskje tror. Klikk på bildet for å laste ned høyoppløst versjon av figuren.


 
Ved basisdekning er hastigheten gjennomgående lavere enn 30 Mbit/s. Når mobiltelefonen får tilgang til høyere signalstyrke vil abonnenten normalt få tilgang til høyere hastigheter. I tillegg til basisdekning har vi derfor også beregnet dekning med signalstyrke og frekvenser som gjennomgående gir 30 Mbit/s og 100 Mbit/s i nedstrøms hastighet.

FAKTA: 

  • Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) legger i dag frem ferske tall for den regionale bredbåndsdekningen i Norge.
  • Tallene er innhentet fra alle tilbydere av elektroniske kommunikasjonstjenester i Norge og gjelder per 30. juni 2022.
  • Her kan du finne alle tall fra undersøkelsen