Det er et nasjonalt mål at alle husstander skal ha tilgang til bredbånd med en nedlastningshastighet på minst 100 Mbit/s. For å kunne håndtere det meste i jobbsammenheng anser man at det er nødvendig med minst 30 Mbit/s. 


Etter korona er det mange som har en såkalt hybrid arbeidsmodell der en del av arbeidet gjøres på hjemmekontor. For mange er hjemmekontor ensbetydende med hyttekontor, og derfor er tilgang til raskt internett også viktig for hytte- og fritidseiendommer. 

Bilde av Espen Slette
Espen Slette er konstituert avdelingsdirektør for strategisk analyse i Nkom


—   Infrastrukturen for elektronisk kommunikasjon i Norge legger til rette for denne måten å jobbe på. 7 av 10 fritidsboliger kan få tilgang til minst 30 Mbit/s, og dersom man også inkluderer mobildata er det hele 9 av 10 som har denne muligheten, sier Espen Slette som er konstituert avdelingsdirektør for strategisk analyse i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

 

Fylkesvis tilgang til 30 Mbit/s

Fritidsbygg inkl. mobil.png
Klikk på bilde for å laste ned høyoppløst versjon av figuren

 

Fylkesvis tilgang til 100 Mbit/s

Fritidsbygg 100Mbps inkl. mobil.png
Klikk på bilde for å laste ned høyoppløst versjon av figuren
 

Kobler seg ikke på

Tilgang til fast bredbånd for fritidsboliger er først og fremst basert på fiber og fast trådløst bredbånd (FTB). På landsbasis har nesten hver fjerde fritidsbolig tilgang til fibernett, og mange av de tradisjonelle vinterdestinasjonene har god fibertilgang. Allikevel så er det kun 13 prosent av fritidsboligene som faktisk har valgt å koble seg til fibernettet.

 

Fritidsbygg 1000 Mbps.png
Vestland fylke har best dekning av 1000 Mbit/s. Nordland ligger et stykke bak landsgjennomsnitt på 24 prosent. Klikk på bilde for å laste ned høyoppløst versjon av figuren
 

10 største hyttekommunene

I de ti største hyttekommunene i landet varierer det ganske mye mellom de som har best og de som har dårligst internettoppkobling. Når det gjelder 30 Mbit/s så ser vi at de fleste ligger på landsgjennomsnittet eller over med unntak av Orkland i Trøndelag.

Når det gjelder det nasjonale målet på minst 100Mbit/s så er det imidlertid store variasjoner. I Sigdal kommune i Viken fylke er det 2,7 prosent som har tilgang til denne hastigheten, mens i Trysil har halvparten av alle fritidseiendommer mulighet til samme hastighet

 

Storste hyttekommuner.png
Slik ser tilgangen ut i de største hyttekommunene i Norge.

FAKTA:  

  • Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) legger i dag frem ferske tall for den regionale bredbåndsdekningen i Norge.
  • Tallene er innhentet fra alle tilbydere av elektroniske kommunikasjonstjenester i Norge og gjelder per 30. juni 2022. Her finner du ekomstatistikken og dekningsundersøkelsen.