Det forteller direktør i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, Pål Wien Espen, i forbindelse med oppstart av årets jammetest, som startet mandag, på Andøya i Nordland. Denne uken samles det 200 deltakere fra hele verden for å utsette egen teknologi for hacking.

Mens det i hele 2020 var meldt inn totalt 20 dager med utfall av GPS-signaler i Øst-Finnmark, var tallet økt til 120 dager i 2022. Nå i 2023 er det bortfall bortimot daglig.

Kan føre til alvorlige hendelser

– Forstyrrelser på navigasjonstjenester kan føre til flere alvorlige hendelser, forklarer Espen. Det kan føre til at du får feil posisjon, og et helikopter vil kanskje ikke kunne lande der det ville for å redde en person i nød og mister dyrebare sekunder.


Avdelingsdirektør John-Eivind Velure forklarer konsekvensene av forstyrrelser på navigasjonstjenester kan føre til.

Jamming er forstyrrelser eller blokkering av blant annet radio- og GPS-signaler, mens spoofing er utsending av falske signaler for å lure mottakeren som tar imot disse signalene. 

Stadig mer avhengig av tjenestene

Kritiske samfunnsfunksjoner blir stadig mer avhengig av tjenester som kan fastslå riktig posisjon, navigasjon og tid. I stor grad er disse funksjonene basert på globale satellittnavigasjonssystemer (GNSS).

Fordelene med satellittbaserte tjenester er mange og områder i samfunnet som er avhengige av satellittsignaler øker i omfang. Samtidig kan disse mulighetene gjøre oss sårbare.

– Ved å arbeide sammen med industrien og legge til rette for produktutvikling, er målet med testen å finne sårbarhetene, sier avdelingsdirektør John-Eivind Velure.

– Det skjer innovasjon når vi legger til rette for denne typen arbeid, og det er nok der vår aller viktigste jobb er som myndighet, avslutter Velure.

Myndigheter, akademia, og industri fra hele verden når Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, sammen med Statens vegvesen, Forsvarets forskningsinstitutt, Justervesenet, Norsk romsenter og Testnor arrangerer verdens største åpne jammetest på Andøya denne uken.

Under testen vil biler, droner, helikoptre og skip vil bli utsatt for forstyrrelser av GNSS-signaler. Målet med testen er økt sikkerhet og mer robuste systemer.

Les mer her: nkom.no/jammetest