A-Media AS vant auksjonen av Riksblokk II ressursen, som består av frekvensblokkene 216,160-217,696 MHz (kanal 11A) og 223,168-224,704 MHz (kanal 12A). Blokkene er fordelt på to geografiske områder som til sammen dekker hele fastlands-Norge.

Pengeauksjon

For å kvalifisere til auksjonen leverte aktørene registreringsdokumenter og bankgaranti. Tildelingen av frekvensressursene skjedde ved pengeauksjon, med formatet åpen flerrunde auksjon.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) avholdt auksjonen via en webbasert auksjonsprogramvare. Det høyeste budet vant frekvensressursene, og må betale det nest høyeste budets pålydende i sin helhet, på 2 870 000 kroner.

Auksjonen ble avsluttet tirsdag 8. desember,  kl. 16.20, og to aktører ga bud på varen.

Mer informasjon om auksjonen finner du her.