Resultatet av auksjonen

Vinneren av auksjonen ble A-Media AS i en åpen flerrunde auksjon. Det høyeste budet vant frekvensressursene, og må betale det nest høyeste budet, pålydende 2 870 000 kroner.

For å kvalifisere seg til auksjonen leverte aktørene registreringsdokumenter og bankgaranti på 500 000 kroner. Auksjonen ble avholdt via en webbasert auksjonsprogramvare, og avsluttet 8. desember 2020 kl. 16.20. Det var to aktører som ga bud på varen.

Ressursen Riksblokk II tildelt ved pengeauksjon

Medietilsynet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) utlyste 6. juli i år Riksblokk II til digital lydkringkasting, etter oppdrag fra Kulturdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Etter søknadsfristen 1. september forelå det flere søknader, og det blir som varslet gjennomført pengeauksjon for tildeling av ressursen Riksblokk II.

Riksblokk II

Riksblokk II består av frekvenskanalene 11A (216,160-217,696 MHz) og 12A (223,168-224,704 MHz) som til sammen dekker hele fastlands-Norge.

Tillatelsens varighet er fra og med 1. januar 2021 til og med 31. desember 2031.

Endelige auksjonsregler

Auksjonsreglene har vært på offentlig høring i seks uker fra 30. september til og med 11. november 2020. Nkom og Medietilsynet har etter høringsfristen konkludert med at de foreslåtte auksjonsreglene som blir de endelige.

Endelige auksjonsregler finner du her

Kommentarene fra Nkom og Medietilsynet til høringsinnspillene finner du her.

Frist for registrering til auksjon 24. november

Frist for registering til auksjon var 24. november 2020. Nkom og Medietilsynet oppfordrer potensielle deltakere å starte arbeidet med å skaffe dokumentasjon for registrering i god tid. Dette for å sikre tilstrekkelig behandlingstid ved innhenting av bankgaranti.

Planlagte tidsfrister for auksjonen

  • 30. september – 11. november, auksjonsregler på høring
  • 11. november – 16. november, gjennomgå høringsinnspillene 
  • 24. november, frist for registering til auksjonen
  • 8. desember, auksjonen avholdes
  • 8. desember 2020 kl. 16.20,  A-Media AS vant auksjonen