Direktør i Nkom, Pål Wien Espen, sier at prosessen nå er i henhold til retningslinjene for statlige arbeidsplasser. 

3 Direktør Pål Wien Espen, Nkom.jpg

 

– Det er ikke slik at noen arbeidsplasser skal legges ned dersom noen skulle tro det, og vi skal være her på Sørlandet. Vårt mål er at Nkom skal være en moderne arbeidsplass med fasiliteter hvor alle trives og hvor vi kan få gjort jobben vår på en god måte. Som statlig myndighet forvalter vi litt av felleskapets midler, og derfor er vi pålagt å undersøke markedet for å se hvor vi kan få det beste tilbudet. Sammen med Statsbygg jobber vi nå med å ta frem et beslutningsgrunnlag til Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet. og så er det de som vil avgjøre rammene for anbudet vårt i Agder. Vi forventer å sende dette til departementet i løpet av februar. 

Han sier videre:

 – Sammen med de tillitsvalgte har vi diskutert de ulike alternativene som hører til det som ble definert som Agderbyen i det opprinnelige stortingsvedtaket. Her ble Agderbyen definert som byene Mandal, Kristiansand, Lillesand, Grimstad og Arendal, og er dette har vi lagt til grunn i vårt arbeid. En beslutning om lokalisering skal ivareta mange hensyn deriblant rekrutteringsmuligheter, kollektivtransport, nærhet til andre relevante fagmiljø, kostnader samt gode kontorløsninger. Målet er at vi skal få det beste stedet å være på kort sikt, men også for de neste 20 årene.