I vedtak av 8. juni 2023 legger Nkom til rette for at Telenor skal kunne legge ned tomme kobbersentraler og tilknyttet kobbernett. Det samme gjelder sentraler med fem eller færre aktive grossistaksesser dersom Telenor tilbyr relevante erstatningsprodukter.

I 2020 påla Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Telenor å opprettholde og vedlikeholde hele kobbernettet frem til høsten 2025.

– Dette ble gjort for å sikre en god overgang til ny teknologi for selskaper som kjøper og videreselger tilgang til Telenors kobbernett til egne kunder, sier avdelingsdirektør Kamilla Sharma i Nkom.

Avdelingdirektør marked og tjenester, Kamilla Sharma
Avdelingdirektør marked og tjenester i Nkom, Kamilla Sharma.

– Siden den gang har bruken av kobbernettet falt betydelig, og en stadig større del av nettet står nå ubrukt etter at kundene er blitt overført til ny og fremtidsrettet teknologi. Videre ser vi at når kobbernettet i et område først er blitt tømt, så kommer det ikke nye kunder inn i nettet igjen, forklarer avdelingsdirektør Sharma.

Nkom mener derfor at det nå er formålstjenlig å justere reguleringen noe slik at Telenor kan legge ned tomme sentraler og tilknyttet kobbernett i de områdene hvor kundene allerede er migrert ut av kobbernettet på en ryddig måte.

Telenor har en stor og viktig oppryddingsjobb foran seg når hele kobbernettet stenger ned i 2025, men med dette vedtaket vil de få muligheten til å starte opprydningen av infrastruktur og utstyr som ikke lenger er i bruk allerede nå uten at det påvirker konkurransesituasjonen i bredbåndsmarkedet.

– At Nkom nå justerer reguleringen er også godt nytt for miljøet, sier seniorrådgiver for bærekraft i Nkom Hanne Jørgensen. Nkom har et sterkt fokus på bærekraft og oppfordrer alle bransjeaktører å rydde opp og resirkulere utstyr som kan gjenbrukes eller gjenvinnes. Derfor er det gledelig at Telenor nå kan starte opprydningen av infrastruktur og utstyr som ikke lenger er i bruk.

Nærmere omtale og detaljer kan leses i vedtaket som er tilgjengelig her.