– Nkom arbeider for å sikre fremtidsrettet tilbud av elektronisk kommunikasjon i hele landet. Som en del av dette er det viktig for oss å legge til rette for innovasjon og industriutvikling, sier avdelingsdirektør i Nkom, John-Eivind Velure.

Det har lenge vært et sterkt ønske fra industri og næringsliv om å få tilgang til egne 5G-nett, og Nkom håper ved denne tilretteleggingen å fremme innovasjon og norsk industri.

– Vår tilrettelegging kan skape muligheter som supplerer de nasjonale mobiloperatørenes tilbud. Dette gjelder for eksempel innenfor sikkerhet, kontroll og autonomi, eller funksjonalitet i form av justering av dekning, rekkevidde og kapasitet, sier Velure.

Avdelingsdirektør John-Eivind Velure
John-Eivind Velure er avdelingsdirektør for avdeling Spektrum i Nkom

Pilotering gjennomført

– Norske virksomheter var blant de første i Europa som tidligere i år fikk muligheten til å teste og utvikle innovative og bærekraftige 5G-løsninger i lokale nett, forklarer senioringeniør og prosjektleder i Nkom, Lars Rypestøl.

Equinor, Herøya Industripark, NTNU, Telia og Telenor er eksempler på virksomheter som i 2022 tester egne lokale 5G-nett.

Nkom vil fremover utføre målinger på disse pilotnettene som vil bidra til effektiv og god forvaltning av frekvensbåndet.

– Det blir spennende å åpne frekvensbåndet for næringslivet i 2023, vi tror dette blant annet vil åpne for nye markeder for ekombransjen. Ikke minst blir det interessant å følge med på hvordan teknologien faktisk tas i bruk de kommende årene, sier Rypestøl.

Lars og Sidsel.png
Senioringeniør Lars Rypestøl er prosjektleder hos Nkom for lokale 5G-nett i Norge. Her sammen med Sidsel Huse som leder 5G-industriforum for Nkom.

Fornøyd industri

En av de fremste på feltet, er Herøya Industripark som har vært en sterk pådriver for at industrien skal få tilgang til lokale 5G-nett. Etter at de fikk tildelt testfrekvens tidligere i år, har de etablert egen 5G-lab som gir virksomheter muligheten til å utforske fremtidens muligheter i praksis.

– Så langt har vi erfart at det er stor interesse for å bruke 5G i industrien, og vi er veldig fornøyde med at Nkom nå lanserer eget frekvensområde dedikert til dette, sier Sverre Gotaas, direktør i Herøya Industripark AS.

Fremover vil Herøya Industripark gjennomføre detaljert testing av frekvensområdet.

Lokale nummerressurser

I sammenheng med tilgjengeliggjøringen av lokale 5G-nett til næringslivet, vil Nkom også tilby lokale mobile nettverkskoder.

Nkom etablerer mobile nettverkskoder til bruk for ikke-offentlige nett og testformål under den norske landskoden 242 fra 1. januar 2023.

Mer informasjon og søknad

Tilrettelegging for lokale mobilnett i 3,8-4,2 GHz - Nkom

Bakgrunn

Staten forvalter naturressursene radiobølger (frekvenser) for elektronisk kommunikasjon, og forvaltningsrollen ivaretas av Nkom. All bruk av disse frekvensressursene krever tillatelse. 

Nkom har over tid sett en økende interesse og etterspørsel etter frekvensressurser som kan benyttes til lokale 5G-nett. Flere aktører, inkludert industri- og næringslivsaktører og lokale bredbåndsaktører, har uttrykt at de er klare for å ta i bruk nye tjenester basert på 5G-teknologi.

Nkom mener frekvensbåndet 3,8-4,2 GHz er godt egnet for lokale 5G-nett, og utarbeidet et forslag til dette i 2021. I etterkant har det vært gjennomført høring, regulering og deretter pilotering, før det vil åpnes opp for at interesserte aktører kan søke om både lokale frekvens- og/ eller nummerressurser fra 1. januar 2023.