Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og Medietilsynet skal tildele henholdsvis frekvenstillatelse og anleggskonsesjon for lokal DAB region 2, med varighet til 31. desember 2031. Tillatelsen omfatter frekvensene 235,008 MHz – 236,544 MHz

Auksjonsformen er lukket andreprisauksjon, og vil gjennomføres fra registreringstidspunktet 29. mai til frist for innlevering av budskjema 22. juni.

Frist for innlevering av registreringsdokumenter til auksjonen er 15. juni.

All relevant informasjon finner du på Nkoms auksjonsside.

Tidsfrister for auksjonen

29. mai: Åpent for registrering

15. juni: Frist for innlevering av registreringsdokumenter

22. juni: Frist for innlevering av budskjema

25. juni: Resultat av auksjonen offentliggjøres