Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og Medietilsynet skal tildele henholdsvis frekvenstillatelse og anleggskonsesjon for lokal DAB region 21, med varighet til 31. desember 2031. 

Region 21 består av kommunene Sogndal, Lærdal, Vik, Høyanger, Aurland, Hyllestad, Solund og Gulen. 

Spektrumstillatelsen i lokalregion 21 omfatter kanal 12C, frekvensområde 226,592 - 228,128 MHz. 

Budfrist 13. november kl 12.00

Auksjonsformen er lukket andreprisauksjon, og frist for innlevering av budskjema er 13. november kl 12.00.

Frist for innlevering av registreringsdokumenter til auksjonen er 6. november kl 12.00.

All relevant informasjon om auksjonen finner du på Nkoms auksjonsside.

Resultatet av auksjonen offentliggjøres 18. november.