Nettnøytralitet

Et element i nettnøytralitet er hvilken kvalitet vi som forbrukere opplever når vi benytter ulike tjenester på internett. Den tekniske kvaliteten på selve internettabonnementet – uavhengig av om det er basert på fiberkabel eller radiosignaler, kan blant annet påvirke opplevelsen av internettjenesten.

BEREC publiserte 15. desember 2021 et utkast til oppdatert metodikk for nettopp en slik måling av internettkvalitet. Selv om hovedmålgruppen for forslaget er leverandører av internettilgang, kan alle som ønsker det komme med tilbakemelding, innen fristen 28. januar.

Metodikk for nasjonale verktøy for å måle nettnøytralitet og internettkvalitet

– Metodikken fra BEREC veileder nasjonale myndigheter når det gjelder å følge med på nettnøytralitetsbestemmelsene i det europeiske lovverket (Regulation 2015/2120). Den kommer også med råd til myndigheter som vurderer å gjøre tilgjengelig måleverktøy for nettnøytralitet og internettkvalitet, slik Nkom har gjort med tjenesten Nettfart. Metodikken gjør også at målemetoder og måleverktøy i de ulike landene blir mer like hverandre, og lettere kan sammenligne utviklingen på tvers i Europa, forteller seksjonssjef Camilla Broch Pedersen i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

Nytt forslag som definerer kvaliteten på internettilgang

– Forslaget som nå presenteres går grundig gjennom ulike sider ved metodikken. En vesentlig endring fra den tidligere veilederen fra 2017, er en tydeligere oppskrift på hvordan myndigheter kan følge med på status for den generelle kvaliteten over tid. Dette er særlig relevant nå som vi begynner å se alle mulighetene som ligger i 5G, sier Broch Pedersen.

Frist for tilbakemelding er 28. januar

BEREC inviterer interesserte til å komme med konkrete synspunkter på den oppdaterte metodikken.
Sendt e-post til NNRAM-Consultation@berec.europa.eu innen 28. januar 2022 kl. 17:00 (CET).

Informasjon fra BEREC og selve utkastet til oppdatert metodikk