Etter søknadsfristen 25. mai forelå det flere søknader til de samme frekvensressursene for DAB lokalradio i region 21 i Sogn. Nkom har derfor startet arbeidet med å planlegge auksjon. 

Auksjonsregler på offentlig høring

Nkom og Medietilsynet vurdere nå auksjonsformat og utarbeider auksjonsregler for auksjonen av lokal DAB i region 21. Auksjonsreglene skal på offentlig høring før de blir endelig fastsatt. Offentlig høring av auksjonsreglene vil starte etter sommeren.

Region 21 i Sogn

DAB lokalradio i region 21 omfatter de tidligere kommunene Luster, Balestrand, Leikanger, Årdal, Sogndal, Lærdal, Vik, Høyanger, Aurland, Hyllestad, Solund, Gulen. Flere av kommunene ble slått sammen fra 1. januar 2020.

Spektrumstillatelsen i lokalregion 21 omfatter kanal 12C, frekvensområde 226,592 - 228,128 MHz. Tillatelsen tildeles med varighet til og med 31. desember 2031.

Mer informasjon om utlysningen 15. mai finner du her.