– Det som gjør at Nkom nå har valgt å ta ned visningen av mobilmaster og kringkastingssendere, er at vi mener det ikke er riktig å ha en slik tilgjengelig oversikt i dagens sikkerhetssituasjon, forklarer avdelingsdirektør John-Eivind Velure.

Det er tidligere lagt inn ulike tiltak for å øke sikkerheten når det gjelder dataene i Finnsenderen.no, blant annet har det ikke vært mulig å bruke tjenesten fra en del land.

Tjenestene for å finne frekvenser for trådløse mikrofoner og strålingskalkulatoren er fortsatt tilgjengelige, men i strålingskalkulatoren vil ikke mobilbasestasjonene lengre være synlige. Informasjonen som ligger i disse tjenestene berøres ikke av dagens sikkerhetssituasjon.

https://finnsenderen.no