Riksblokk II er en landsdekkende frekvensblokk bestående av kanalene 216,160 – 217,696 MHz (kanal 11A) og 223,168 – 224,704 (kanal 12A).

Utlysingen av frekvensressursen for Riksblokk II vil gjelde én senderanleggskonsesjon og én frekvenstillatelse, gjeldende fra tildelingstidspunkt og senest fra 1. januar 2021 til 31. desember 2031.

Tidsplan

Medietilsynet og Nkom vil i samarbeid vurdere tidsplan og den videre prosessen. En utlysning av ressursen vil bli publisert når dette er klart. Ved overskuddsetterspørsel vil senderanleggskonsesjon og frekvenstillatelse bli tildelt gjennom auksjon.

Auksjon i 2012

Medietilsynet og Nkom gjennomførte auksjon av Riksblokk II i april 2012 og vinner i auksjonen ble Norkring AS med et bud på kroner 4 004 000. Anleggskonsesjon og frekvenstillatelse ble gitt med en varighet fra og med 29. mai 2012 til og med 31. desember 2031. Norkring AS, som i 2020 ble en del av Telenor Infra AS, leverte tillatelsen tilbake og kunden som brukte ressursen, A-Media AS, fikk mulighet til å fortsette sine sendinger i Riksblokk II nettet.

Midlertidig tillatelse

A-Media AS ble midlertidig tildelt anleggskonsesjon og frekvenstillatelse gjeldende for de fire senderpunkter som allerede var i drift i Rogaland og Sunnhordaland. Det presiseres at disse tillatelsene er midlertidige og at det ikke gir noen føringer for videre bruk av ressursen.

Kontaktperson for Medietilsynet: Lars Erik Krogsrud