Fram til 15. mai 2019 hadde Norkring AS tillatelse for Riksblokk II, som er planlagt som landsdekkende nett for digital radiosending i Norge. Norkring leverte tilbake tillatelsen i mai, fordi for få interessenter ville leie kapasitet i nettet. Som følge av dette har Medietilsynet og Nkom utredet hvordan Riksblokk II bør brukes framover.

Riksblokk II var ment å dekke behovet for riksdekkende kommersielle radiosendinger når Riksblokk I ble full, og skulle også gi ekstra kapasitet til lokalradio i storbyene dersom det ikke var ledig plass i Lokalradioblokka. All kapasiteten i Riksblokk I er i dag tatt i bruk.

Nkom og Medietilsynet er nå klare med sin anbefaling til videre bruk av Riksblokk II, og foreslår at ressursen også framover bør brukes til riksdekkende digital radio. Tilsynene mener Riksblokk II bør lyses ut. Dersom flere enn én interessent melder seg, bør tillatelsene tildeles via auksjon. Tillatelsene bør vare minst til 31. desember 2031.

Nkom og Medietilsynet har også vurdert om Riksblokk II bør deles opp i adskilte regioner og benyttes til digital lokalradio, men har konkludert med at det ser ut til å være tilstrekkelig kapasitet i Lokalradioblokka for aktører som ønsker å etablere lokalradio på DAB.

Nkom og Medietilsynet foreslår en rekke vilkår for å få tillatelse til å bruke Riksblokk II. Blant annet foreslås krav til befolkningsdekning, tidspunkt for når tillatelsen må tas i bruk, krav om riksdekkende sendinger, mangfold på eiersiden og ulike tiltak slik at sendingene til andre kanaler ikke blir forstyrret.

Les hele anbefalingen til Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Kulturdepartementet og her