Dette året markerer starten på hvordan DSA (forordningen om digitale tjenester) regulerer store globale plattformer som Google, Facebook, Apple og Microsoft. For norske forbrukere og virksomheter betyr dette et tryggere og mer åpent internett. 

April

Den 25. april ble de første store plattformtilbyderne utpekt av Europakommisjonen (såkalte VLOP og VLOSE), til sammen 17 plattformer og 2 søkemotorer. Blant disse er naturligvis Meta, Google, TikTok, og andre tjenester vi bruker hver dag. To store aktører (Zalando og Amazon) mener at utpekingen er ulovlig og har varslet rettslige skritt mot Kommisjonen.

August

Den 25. august trådte forpliktelsene for de utpekte aktørene i kraft. Plattformene skal blant annet identifisere, analysere og forhindre såkalt systemisk risiko hos plattformene. I praksis stilles det krav til hvordan plattformene håndterer «ulovlig innhold» på sine tjenester.

September

Europakommisjonen lanserte en «DSA Transparency Database» i september, som løpende dokumenterer innholdsmodereringen som plattformene gjennomfører. I skrivende stund inneholder databasen over 460 millioner individuelle oppføringer.

Oktober

Den 19. oktober sendte Europakommisjonen en anmodning om informasjon til Meta og TikTok, for å undersøke hvordan plattformene håndterer terroristisk og voldelig innhold, inkludert hatprat og desinformasjon. Krigen i Ukraina og den pågående konflikten i Midt-Østen er åpenbare eksempler på hvorfor dette er viktig.

Men DSA omhandler mye mer enn kommunikasjon på sosiale medier.

November

Den 6. november sendte Europakommisjonen en anmodning om informasjon til den kinesiske nettbutikken AliExpress, for å undersøke hvordan plattformen håndterer ulovlige produkter (falske medisiner).

DSA definerer ikke hva som er «ulovlig» men krever at plattformene modererer slikt innhold og rapporter sakene til Europakommisjonen. Ulovlig innhold spenner svært vidt og gjelder informasjon knyttet til ulovlig innhold, produkter, tjenester og andre aktiviteter.

DSA del av norsk rett

Sammen med andre viktige bestemmelser om beskyttelse av mindreårige, betrodde varslere, tvisteløsning og tilgang til data fra plattformene, betyr det at DSA favner bredt og derfor vil kreve mye av offentlige myndigheter som skal sikre etterlevelse av regelverket. Blant annet skal hvert medlemsland i EU utpeke en nasjonal DSA-koordinator innen 17. februar 2024, som i samarbeid med andre kompetente myndigheter skal føre tilsyn med loven.

Nkom ser på DSA som en milepæl for reguleringen av internett, som vil utgjøre et viktig verktøy for å beskytte internettbrukerne overfor globale, europeiske og nasjonale tilbydere. Tidligere i år presenterte Nkom en markedsundersøkelse som viser at det vil være mange aktører i Norge som også blir regulert av DSA.

Nkom har kompetanse til å ta posisjonen som norsk DSA-koordinator. Vi forbereder organisasjonen på den videre regelverksutviklingen og etter hvert den nasjonale implementeringen i Norge, for å sikre norske internettbrukere et effektivt tilsyn med regelverket.